Sotaa, kriisejä, korruptiota, ihmisoikeusongelmia – asiantuntija ei pidä Ugandan asemarkkinoita...
Julkaistu: 21.02.2018
mukaan sota on tuonut Ugandan puolelle jo miljoona pakolaista. Ugandan tilanne liittyy tapaukseen, jossa suomalainen turvallisuusalaa edustava liikemies kuoli epäselvissä oloissa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Kuolemantapauksen jälkeen selvisi, että liikemies oli saanut

Tukesin mukaan asbestipölyn siivoaminen kuuluu ammattilaisen tehtäviin, mutta se ei ota kantaa...
Julkaistu: 21.02.2018
on pyytänyt tästä tapauksesta asiantuntijalausuntoa jo viime vuoden puolella, ja sen perusteella oletettavissa olevaan altistumiseen ei liity sellaista merkittävää riskiä, että kovin suureen huoleen olisi aihetta. Asbestin kanssa on kuitenkin syytä olla aina varovainen, Anttila

JAMKissa luodaan uusia innovaatioita Suomen betoniteollisuuteen - ePressi
Julkaistu: 21.02.2018
kiertotalousekosysteemi, jossa kehitetään alueen pk yritysten vähähiilisyys , Cleantech ja resurssiviisausosaamista. Yritysverkosto pilotoi biotalouden sivuvirtojen jatkojalostusta resurssiviisaan kiertotalouden mallin mukaisesti. Saatua tietoa ja osaamista pääsevät

Onko hyvä saada tietoa perimänsä aiheuttamasta riskistä?
Julkaistu: 21.02.2018
sairastumisriskiä. Tutkijat haluavat selvittää, voidaanko näillä tiedoilla ja valistuksella edistää terveyttä ja estää tai lykätä tulevia sairauksia. Tutkittavat sairaudet ovat sepelvaltimotauti, tyypin 2 diabetes ja laskimoveritulppa. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten

Akkubuumi kasvattaa epäeettistä kaivostoimintaa
Julkaistu: 21.02.2018
Sähköautojen ja muiden akkuja tarvitsevien teknologioiden lisääntyvä kysyntä hyödyttää myös kaivosalaa, kertoo MIT Technology Review . Akuissa tarvitaan kobolttia, josta suurin osa tulee Kongosta. Kongolaiset kaivokset taas ovat tunnettuja lapsityövoiman käytöstä. Bloombergin

Ugandassa esiteltiin myös Patrian omistaman ammusyhtiön tuotteita toimitusjohtaja US:lle:...
Julkaistu: 21.02.2018
Helasmäki sanoo Uudelle Suomelle. "Nythän se on näin, että ei ole mitään oikeutta edustaa meitä. Kuten Olli [Isotalo] kertoi, printata voi nopeastikin internetistä, eikä hänellä ole esittää lupaa myyntitarkoituksissa. Se on luvaton temppu kyllä minun mielestäni." Kuinka vakavana

British air pollution plans are inadequate: High Court
Julkaistu: 21.02.2018
environmental lawyers, Client Earth. The judge, Justice Garnham, said more work was needed to be done to tackle harmful air pollution in 45 local authority areas in England and Wales. “Good faith, hard work and sincere promises are not enough ... and it seems court must keep

Koulun liikuntasalin lattian alta paljastui muinaisia asuintaloja – valokuvat näyttävät, että Turun...
Julkaistu: 21.02.2018
oli rakennelmia ja pieniä kujia monen sadan vuoden ajalta.” Suomen suurruhtinaskunnan aikaiset pyrkimykset moderniin ilmeeseen, paloturvallisuuteen sekä Helsingin ihannointi ajoivat kuitenkin kunnostamisen ohi. Koko keskiaikainen kaupunki hajotettiin ja peitettiin niille

OECD Observer roundtable on small and medium enterprises - OECD Observer
Julkaistu: 21.02.2018
neatly into a bigger, overall narrative: with the world on the move, hyper globalisation, re shoring, and industry 4.0, urgent socio environmental sustainability standards are demanding that firms and governments act locally rather than waiting for distant actors to fix their

Suomen houkuttelevuus opiskelumaana koheni, mutta jää yhä kauas parhaista – ”Kymmenen kärki on...
Julkaistu: 21.02.2018
ja opiskelukustannuksilla. Neljännes pisteistä annettiin yleisesti elin ja uramahdollisuuksien perusteella. Uutena osamittarina elinoloissa oli henkilökohtainen turvallisuus, jota pidetään yhä tärkeämpänä tekijänä ja jossa Suomi menestyi hyvin. Mittari koottiin maiden

Fortum tutkii Krasnyi Borin teollisuusjätenäytteet Riihimäellä
Julkaistu: 21.02.2018
ympäristöministeriön sekä Suomen ympäristöministeriön edustajat. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2018. Maiden välisen sopimuksen mukaan näytteidenoton ja analyysien rahoituksesta vastaa pohjoismainen ympäristörahoituslaitos NEFCO. ”Fortumilla on laaja kokemus

Etla: Työeläkemaksut nyt kohdallaan, mutta näkymät voivat muuttua nopeasti
Julkaistu: 21.02.2018
suunnilleen kestävällä tasolla. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun väestöennustetta päivitetään. Työeläkejärjestelmän talouteen vaikuttavat riskit liittyvät erityisesti talouskasvuun, eläkerahastojen sijoitustuottoihin ja väestökehitykseen, käy ilmi Etlan tänään julkaisemasta

Uutiset: Biomateriaaleja varten tarvitaan kustannustehokkaita ja aikaa säästäviä...
Julkaistu: 21.02.2018
riskinarviointiin. Tammikuussa 2018 käynnistyi EU:n rahoittama hanke PANBioRA (Personalised And/or Generalised Integrated Biomaterial Risk Assessment), jonka tavoitteena on tuottaa työkaluja, käytäntöjä ja välineitä, joilla voidaan varmistaa uusien biomateriaalien

Sisävesien hiili hajoaa valtamerissä auringon valon avulla — Jyväskylän yliopisto
Julkaistu: 21.02.2018
merillä, järvillä ja joilla on merkittävä asema hiilen kiertokulussa ja sen ymmärtäminen on olennaista mm. ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. Juuri julkaistussa tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yliopistonlehtori Anssi Vähätalo

Watchdog probes Swiss banks over links to Venezuela graft case
Julkaistu: 21.02.2018
Reuters) Swiss financial watchdog FINMA said on Wednesday it is investigating several Swiss banks over whether they followed anti money laundering rules amid a widening $1 billion graft probe involving Venezuela’s state oil company. A U.S. federal indictment this month

SUOMESSA KEHITETTY PALVELU AUTTAA KANSAINVÄLISTÄ KEHITYSPANKKIA YK:n KESTÄVÄN KEHITYKSEN...
Julkaistu: 21.02.2018
tavoitteena on parantaa kehitysmaiden ihmisten elämänlaatua etsimällä ratkaisuja näiden maiden haasteisiin. Keskiössä ovat erityisesti ruokaturvallisuus, terveellinen elämä, koulutus, puhdas vesi, energia sekä kestävä teollisuus. Ratkaisuiden eteenpäinviemiseksi ja toimeenpanon

Ilmaiskut jatkuvat Itä Ghoutan alueella Syyriassa, siviiliuhreja jälleen lisää YK:n pääsihteeri...
Julkaistu: 21.02.2018
ilmaiskujen saartamaksi. Ruuan, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden saanti alueella on lähes mahdotonta. YK:n turvallisuusneuvosto neuvottelee parhaillaan päätöslauselmaesityksestä, jolla vaaditaan 30 vuorokauden tulitaukoa alueelle humanitaarisen avun toimittamiseksi. Itä

Suomeen halutaan kouluttaa 2000 reservipoliisia
Julkaistu: 21.02.2018
viranomaisyhteistyötä. Puolustusvoimilta vapautuvia reserviläisiä on tarkoitus hyödyntää uusissa sisäisen turvallisuuden tehtävissä. Vuoren mielestä turvallisuusympäristön muutokset ja uudet uhkakuvat luovat painetta uudistustyölle. Reservin on tarkoitus tukea poliisitoimintaa

Radikaali päätös tulossa? Korkein oikeus päättää, voiko dieselautot kieltää Saksan suurkaupungeissa
Julkaistu: 21.02.2018
oikeusistuimet ovat tähän saakka katsoneet, että typpipäästöjen ylitykset eivät edellytä dieselautojen käyttökieltoa. Kaupungit ovat itsekin ryhtyneet pehmeisiin toimenpiteisiin ja lisänneet joukkoliikennettä sekä sähköautoilla tapahtuvaa jakeluliikennettä. Jotkut osavaltiot

Etla: Työeläkkeiden rahoitukseen kohdistuu suuria riskejä
Julkaistu: 21.02.2018
Eläkejärjestelmän riskit liittyvät väestökehitykseen, talouskasvuun ja sijoitusten tuottoon, joista tehtävien ennusteiden avulla arvioidaan eläkemaksujen riittävyyttä. Viime vuonna voimaan tulleen eläkeuudistuksen jälkeen työeläkemaksujen taso on nyt ensimmäistä kertaa